Ulusal JuJitsu Federasyonu Kuruldu

 

Ulusal JuJitsu Federasyonu Kuruldu 

Ulusal JuJitsu Federasyonu Kuruldu, Ulusal JuJitsu Federasyonu Kuruldu, Ulusal JuJitsu Federasyonu Kuruldu.

Ülkemizde 2005 yılı ve sonrasında kanun ve yönetmeliklerde federatif oluşumları desteklemek amacıyla değişiklikler yapılmıştır. Ulusal JuJitsu Federasyonu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 59. Maddesi ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa istinaden 22.09.2017 tarihinde yapılan başvuruyla 11.01.2018 tarihinde Tüzüğün onaylanması suretiyle 10-028-042 Kütük numarasıyla kurulmuştur.

Federasyonumuza ilgili kanun gereği Kişisel üyelik yapılamamaktadır. Dernek olarak gerekli evrakların temini ve başvuruya istinaden yönetim kurulunca üyelik kabulü yapılarak Federasyon üye defterine kaydı yapıldıktan sonra ilgili valiliğe federasyonumuza üye olduğuna dair yazı ile bildirimde bulunulur.

Federasyonumuz Gençlik Spor Bakanlığına bağlı olmayıp  ilgili Bakanlıktan hiçbir bütçe veya yardım alamamaktadır. Tamamen tüm faaliyetlerini kendi olanaklarıyla gerçekleştirmektedir.

Federasyonumuzun en büyük amaçlarından biri çoğunluklu katılımcı bir yapılanma oluşturmak JuJitsu sistem ve sitillerin gelişmesini sağlamaktır.

Tüm JuJitsu severler hayırlı olsun ülkemizde JuJitsu sporuna gönül verenlerin yurdumuzda ve uluslararası araneda daha sağlıklı faaliyetlere katılım sağlanması ve T.C. Spor Bakanlığı nezlinde sporumuzun tescil edilmesi hedefiyle kurulmuştur. Kısa zaman içerisinde faaliyetler düzenlenecek olup  resmi web sitemizden duyurulacaktır.

 

Şevki ERDOĞAN

Ulusal JuJitsu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

| uyesist: | kara | computer | rm me: | dil:tr | brw dil:en | uye: | ip:35.172.111.47 |yetki: , | duny: | kit: | ulk:80 | bolg: | il: | klp: | izle:ulke | dunya_iz:0 | kita_iz:0 | ulke_iz:80 | bolge_iz:0 | il_iz:0 | kulup_iz:0