Federasyonumuza ilgili kanun gereği Kişisel üyelik yapılamamaktadır. Kulüp /Dernek olarak gerekli evrakların temini ve başvuruya istinaden yönetim kurulunca üyelik kabulü yapılarak Federasyon üye defterine kaydı yapıldıktan sonra ilgili valiliğe federasyonumuza üye olduğuna dair yazı ile bildirimde bulunulur.

Federasyonumuza üyelik için tarafınızca hazırlanacak evrak örnekleri aşağıda sunulmuştur.Evrakları indirerek işleminizi kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

Ulusal JuJitsu Federasyonuna üye olmak isteyen 5253 sayılı “Dernekler” kanuna tabii dernekler ile GSGM’ye  tescilli “Spor kulübü dernekleri” aşağıdaki belgeler ile UJJF Genel sekreterliğine üyelik müracaatında bulunurlar.

A – Yeni kurulacak dernekler ;
UJJF’den bir tüzük örneği alırlar ve bu tüzükle kuruluşa giderler. İlk olağan genel kurullarında UJJF'na katılma kararı alırlar. Bu çalışmalardan sonra ;
1 – Genel kurulda alınmış katılma kararının 2 nüshası ile,
2 –  Onaylı değiştirilmiş tüzüklerinden 2 nüshası ile,
3 – Yönetim Kurulunda alınan katılma kararını ve belirlenen 3 delegasyonun adını içeren karar defterine yazılmış kararın 2 nüshası,
4 – Ve  UJJF’nin  üyelik müracaat formu doldurulup  eklenerek oluşturulan dosya ile UJJF’e müracaat edilir. 30 gün içinde kendilerine olumlu veya olumsuz cevap verilir. Olumlu cevap verildiğinde UJJF banka hesabına yıllık üyelik ve katılma payı ödentilerini yatırarak dekontlarını UJJF’e gönderirler. UJJF kendilerine Ulusal JuJitsu Federasyonu  makbuzunu tevdi eder.

B – Kurulu olan dernekler veya spor kulübü dernekleri ;
Kurulu olan dernekler veya spor kulübü dernekleri olağanüstü genel kurula giderek genel kurulda  tüzük değişikliğini yaparak aşağıdaki maddeleri tüzüklerine koyarlar ;
a – JuJitsu  faaliyetlerinde bulunmak, eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak, müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakalara katılmak, Ulusal JuJitsu federasyonu ile aynı amaçlar doğrultusunda çalışmak ve  Ulusal JuJitsu federasyonu ile yürütmek.
b – Ulusal JuJitsu Federasyonuna üye olmak” ibareleri genel kurulda konduktan sonra ;
1 – Genel kurulda alınmış katılma kararının 2 nüshası ile,
2 – Değiştirilen tüzüğün yeni onaylı olanından 2 nüshası ile,
3 – Yönetim Kurulunda alınan katılma kararını ve belirlenen 3 delegasyonun adını içeren karar defterine yazılmış kararın 2 nüshası,
4 – Ulusal JuJitsu Federasyonunun üyelik  müracaat formu doldurulup  eklenerek oluşturulan dosya ile müracaat edilir. 30 gün içinde kendilerine olumlu veya olumsuz cevap verilir. Olumlu cevap verildiğinde UJJF banka hesabına yıllık üyelik ve katılma payı ödentilerini yatırarak dekontlarını UJJF’na gönderirler.Kendilerine Ulusal JuJitsu Federasyonu makbuzunu tevdi eder.

C – Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Milli Eğitime Bağlı Okullar ve Üniversiteler ;
Bu statüye giren kurum ve kuruluşlar, kurum ve kuruluşları altında 5253 sayılı dernekler kanununa göre dernek veya kulüpleri varsa yukarıdaki aynı işlemleri yaparlar. Yoksa yeni bir dernek kurarlar ve yukarıdaki işlemleri aynen yaparlar..

 

| uyesist: | kara | computer | rm me: | dil:tr | brw dil:en | uye: | ip:18.232.127.73 |yetki: , | duny: | kit: | ulk:80 | bolg: | il: | klp: | izle:ulke | dunya_iz:0 | kita_iz:0 | ulke_iz:80 | bolge_iz:0 | il_iz:0 | kulup_iz:0