I. GİRİŞ

Sponsorluk ve sosyal sorumluluk kavramı dünyada hızla değişiyor. Yalnızca iki kuşak önce sosyal sorumluluktan anlaşılan bayramlarda çuvalla erzak dağıtmaktı. Bugünün iş dünyasında yöntemler değişti, ama pek çok yönetici sponsorluğu bir ek masraf kapısı olarak gören eski anlayışı hala terk edemedi. Oysa global düşünen vizyon sahibi şirketler bugünün dünyasında sponsor olabilecekleri iyi proje avına çıkıyorlar. Bu tür şirketler için sponsorluk, şirketleri için katma değer ve sinerji yaratmak anlamına geliyor.

Yapılan kamuoyu araştırmaları şirketlerin sosyal performansının gerek tüketici, gerekse yatırımcı nezdindeki etkisinin hızla arttığını gösteriyor. Örneğin, uluslar arası itibarı yüksek araştırma şirketi GlobScan tarafından 20 ülkede yapılan ölçümler her 4 hisse senedi sahibinden birinin hisse senedi alımında finansal performans kadar sosyal performansa da dikkat ettiğini gösterdi.

Ulusal JuJitsu Federasyonu, tüm Türkiye’ye hitap eden güçlü yapısı ve sunduğu geniş olanaklar itibarıyla katma değeri yüksek sosyal sorumluluk projelerine sponsor olmak isteyen şirketler için cazip bir sivil toplum platformu oluşturuyor.

 

II. ULUSAL JUJİTSU FEDERASYONU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

·        2017 yılında kurulan Ulusal JuJitsu  Federasyonu teşkilatlanmasını tamamlayarak ilgili kurullarına hızla oluşturmuş faliyetlere başlamıştır.

.        Teknik Eğitim Seminerleri,dan derece sınavı,ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlemiş yaptığı organizasyonlardan başarıyla çıkmıştır.

·        Şevki ERDOĞAN Başkanlığı’ndaki Ulusal JuJitsu Federasyonu’na bağlı …… bölge derneği var.

·        Ulusal JuJitsu Federasyonu’nun merkez Balıkesirde ,irtibat ofisi Ankara’da bulunuyor.

 

II. ULUSAL JUJİTSU FEDERASYONU SPONSORLARINA NE İMKANLAR SUNUYOR?

Ulusal JuJitsu  Federasyonuna sponsor olarak etkinliklerimizde yer almak, Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış ve Ulusal JuJitsu  Federasyonu üyesi derneklere faaliyet alanınızı veya ürünlerinizi tanıtmak için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Ulusal JuJitsu  Federasyonu ile işbirliği yapmak sadece yurt içindeki sporculara  değil, seminer ,kurs ve müsabakalara iştirak eden yabancı sporculara da ulaşmanızı sağlayarak yurt içi ve yurtdışı pazarlardaki ürün ve kurumsal tanınırlığınızı artırma imkanı da veriyor.

Bunun için Ulusal JuJitsu  Federasyonu’nun size sunduğu imkanlar şunlar:

 

ETKİNLİKLERDE TANITIM

Ulusal JuJitsu  Federasyonu’nun gerçekleştireceği bütün etkinliklerde gerek yazılı, gerekse sözlü tanıtım yollarıyla sponsor firmanın duyurulması

BÖLGE TOPLANTILARINDA TANITIM

Ulusal JuJitsu  Federasyonu bölge toplantılarında sponsor firmanın ürün ve markasını tanıtması

Ulusal JuJitsu  Federasyonu üyeleri tarafından aylık olarak düzenlenmekte olan yönetim kurulu toplantılarında sponsor şirket ile Ulusal JuJitsu  Federasyonu işbirliğinin lansmanı

Ulusal JuJitsu  Federasyonu ve sponsor şirketin geliştirmiş olduğu projenin tanıtımı ve anlatılması için bölge toplantılarında seminer ,kurs en az bir kez    stand / sergi imkanı

Her yıl düzenlenen ulusal ve uluslararası müsabakalarda  4’er dakikayı aşmamak üzere bir kez konuşma yapma imkanı

Ulusal JuJitsu  Federasyonu’nun belirleyeceği 4 bölgenin birer toplantısında 15’er dakikalık bir kez konuşma yapma imkanı

ULUSAL JUJİTSU FEDERASYONU BASILI MALZEMESİNDE YER ALMA

Ulusal JuJitsu  Federasyonun antetli kâğıtlarında sponsor firmanın logosunun yer alması

Sponsor firmanın logosunun bütün basın bültenlerinde yer alması

Resmi sponsorların isim, logo vb niteliklerini ifade eden unsurlara

Ulusal JuJitsu  Federasyonu folder/dosyalarında yer verilecektir

ULUSAL JUJİTSU FEDERASYONU’NUN DİJİTAL ORTAMDAKİ İMKANLARINDA FAYDALANMA

Ulusal JuJitsu  Federasyonu’nun web sitesinde tanıtım için alan sağlanması

Ulusal JuJitsu  Federasyonu tarafından hazırlandığı takdirde CD- ROM, broşür vb dokümanlarda (sponsor sıfatıyla diğer kategorilerdeki Ulusal JuJitsu  Federasyonu sponsarlarına ait marka ve logolarla bir arada olmak üzere) resmi sponsorların isim ve logo vb. nitelikteki unsurları bulundurulacaktır.

ULUSAL JUJİTSU FEDERASYONU ÜYELERİYLE İLETİŞİM

Ulusal JuJitsu  Federasyonu üyesi ………. dernek nezdinde sponsor şirket ile Ulusal JuJitsu  Federasyonu işbirliğinin ayrıca bölgesel lansmanları

Ulusal JuJitsu  Federasyonu üyesi derneklere sponsor şirketin ürün sunumu yapması

Ulusal JuJitsu  Federasyonu üyesi yöneticilerinin e-mail ve ulaşım adreslerinin ticari kurallar çerçevesinde sözleşme dönemi içinde bölgesel datalar şeklinde bedelsiz olarak sponsor şirkete verilmesi

Ulusal JuJitsu  Federasyonu üye derneklerin sunduğu çeşitli hizmet ve fırsatlardan sponsor kuruluşun ücreti karşılığında yararlanmayı istemesi halinde bunlarla temas kurulmasında yardımcı olma ve olumlu görüşme belirtme desteği

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Sponsor firmanın faaliyet alanıyla ilgili olarak eğitim seminerleri, toplantılar ve etkinlikler organizasyonu için destek verilmesi ve işbirliği

YAYIN DESTEĞİ

………………. dergisi yayın kurulunun onayı alınarak söz konusu derginin konseptine uygun düşen bir röportaj şeklinde bir defaya mahsus olmak üzere Ulusal JuJitsu  Federasyonu ve sponsor kuruluşun projesinin tanıtımı

Sponsorların Ulusal JuJitsu  Federasyonunun kurumsal yayınlarında ücreti karşılığında reklam yayınlatma talepleri öncelikli kabul görecektir.

MEDYA İLETİŞİM DESTEĞİ

Sponsor kuruluşun desteğinin Ulusal JuJitsu  Federasyonu tarafından tüm medyaya duyurulması

Eğitim projelerini ilgili medyanın da izlemesinin sağlanması

TEŞEKKÜR YAZISI

Sponsor kuruluşun isim ve logosuna Ulusal JuJitsu  Federasyonunun bir sonraki yılın “Yeni dönem sponsorluk tanıtım dosyası”nda yer verilmesi ve katkılarından dolayı teşekkür edilmesi

ÖZEL DESTEKLER

Sponsor firmanın önerileri dikkate alınarak Ulusal JuJitsu  Federasyonu ile yapılacak olan sözleşmeye üzerinde karşılıklı olarak mutabakata varılan yeni maddeler eklenebilir.

| uyesist: | kara | computer | rm me: | dil:tr | brw dil:en | uye: | ip:44.201.94.236 |yetki: , | duny: | kit: | ulk:80 | bolg: | il: | klp: | izle:ulke | dunya_iz:0 | kita_iz:0 | ulke_iz:80 | bolge_iz:0 | il_iz:0 | kulup_iz:0