Modern ju-jitsu in JJIF knowsfourdifferentcompetitionsystems:

Moderju- jitsu dört müsabaka sisteminde yapılır

1. FightingSystem;

2. DuoSystem;

3. Self DefenceSystem;

4. Ne-wazaSystem.

Competitors in ju-jitsuarewearingwhitejujitsu-gi (kimono) in proper size.

Müsabıklar uygun ölçüde beyaz jujitsugi si ( kimono) giyerler

FIGHTING SYSTEM

Dövüş sistemi

JJIF Fightingsystemallowsathletestocompete in twogendercategories (male/female), sixagecategories (boys/girls, aspirants, juniors, seniors) andfurthermore in manymoreweightcategories in eachclass.

JJIF fightsistemi  müsabıkların 2 kategoride yarışmasına müsaade eder ( erkekler / bayanlar), 6 yaş kategorisi ( minikler / yıldızlar / gençler / büyükler ) ve her kategoride birçok sıklet kategorisi vardır.

Yaş Grupları :Age groups:

Büyükler  --Seniors 21 years and older

Gençler--Juniors U21 18/19/20 years old

Ümitler--Aspirants U18 15/16/17 years old

Yıldızlar--Cadets U15 12/13/14 years old

Minikler --Cadets U12 10-11 years old

Alt Minik--Cadets U10 8-9 years old

 

 

 

Male / Boys

Seniors

21+

Juniors

18/19/20

U21

Cadets

15/16/17

U18

Hopes

12/13/14

U15

Pioneers

10/11

U12

Debutants

/8/9

U10

1 x 3 min

1 x 3 min

1 x 3 min

1 x 2 min

1 x 2 min

1 x 2 min

- 55kg

- 56kg

- 46kg

- 34kg

- 24kg

- 21kg

- 62kg

- 62kg

- 50kg

- 37kg

- 27kg

- 24kg

- 69kg

- 69kg

- 55kg

- 41kg

- 30kg

- 27kg

- 77kg

- 77kg

- 60kg

- 45kg

- 34kg

- 30kg

- 85kg

- 85kg

- 66kg

- 50kg

- 38kg

- 34kg

- 94kg

- 94kg

- 73kg

- 55kg

- 42kg

- 38kg

+ 94kg

+ 94kg

- 81kg

- 60kg

- 46kg

- 42kg

 

 

+ 81kg

- 66kg

- 50kg

+ 42kg

 

 

 

+ 66kg

+ 50kg

 

 

 

 

Female / Girls

Seniors

21+

Juniors

18/19/20

U21

Cadets

15/16/17

U18

Hopes

12/13/14

U15

Pioneers

10/11

U12

Debutants

7/8/9

U10

1 x 3 min

1 x 3 min

1 x 3 min

1 x 2 min

1 x 2 min

1 x 2 min

- 48kg

- 49kg

- 40kg

- 32kg

- 22kg

- 20kg

- 55kg

- 55kg

- 44kg

- 36kg

- 25kg

- 22kg

- 6 kg

- 62kg

- 48kg

- 40kg

- 28kg

- 25kg

- 70kg

- 70kg

- 52kg

- 44kg

- 32kg

- 28kg

+ 70kg

+ 70kg

- 57kg

- 48kg

- 36kg

- 32kg

 

 

- 63kg

- 52kg

- 40kg

- 36kg

 

 

- 70kg

- 57kg

- 44kg

- 40kg

 

 

+ 70kg

- 63kg

- 48kg

+ 40kg

 

 

 

+ 63kg

+ 48kg

 

 

 

Competition is organised on thesoftmats (i.e. judo mats), conductedbythreereferees on the mat (called mat refereeandsidereferees) andone at the (soccer) table. There is onlyonematch (round) of 3 minutes.

Müsabakalar yumuşak minderler ( judo minderleri ) üzerinde organize edilir ve minderde 3 hakem vardır. Sadece 3 dakikalık 1 maç yapılır.

System is composedfromthreeparts(thisdistribution is importantforscoring as thefightsareveryfluentand in principle do not stop evenif a point is achieved. Competitorsmayproceedfrompartonetopartthreeandback. ):

 

Sistem 3 parçadan oluşur ( müsabakalar akıcı geçtiğinde ve puan arandığında prensip durdurmamaktır bu ayırım puanlandırmada önemlidir. Müsabıklar müsabıklar 1inci bölümde 3 üncü bölüme devam edebilir ya da geri dönebilir.

Partone - punches, strikesandkicks: opponentsarestanding in themiddle of themats, theystartwhen mat refereesays “hajime”... Only semi-contactsareallowed.

Bölüm 1: yumruklar  vuruşlar ve tekmeler: rakipler minderin ortasında beklerler ve minder hakeminin hajime komutu ile başlarlar sadece yarı vuruşa izin verilir

Parttwo -  throws, takedowns, locksandstrangulations: afterestablishingcontactnopunches, strikesorkicksareallowedanymore (there is an exception in therulesiftheyareenforcedsimultaneouswiththe grip);

Bölüm 2 : savurmalar,  atışlar, kilitler ve boğmalar: temas kurulduktan sonra yapılmalıdır yumruklara, darbelere veya tekmelere artık müsaade edilmez( kurallarda bir istisna vardır tutuşla beraber aynı anda olduğunda)

Partthree - floortechniques, locksandstrangulations: whenopponentsare on thegrounddifferentgroundtechniquesareallowed.

Bölüm 3 : yer teknikleri, kilitler ve boğmalar: müsabıklar yerde olduğunda farklı yer tekniklerine müsaade edilir.

Ipponandwaza-ari arepointsgiven in ju-jitsufightingsystem. Ipponrepresent 2 points (in parttwoandthreeeventuallyeventhreepoints in casethenone of competitorsurrenders); waza-ari represents 1 point. Inprinciplethefighterwithmorepointsafter 3 minutes is a winner. Rules presumealsowinningbeforetheendorregular time (perexampleifone has achievedipponpoints in allthreeparts).

Ippon ve waza – ari Ju-jitsufight sisteminde verilen puanlardır. Ippon 2 puanı temsil eder ( 2. Ve 3. Bölümde hatta 3 puanda verilebilir müsabığın dayanma durumuna göre); waza-ari 1 puandır. 3 dakika sonunda en fazla puan alan kazanandır. Kurallara göre normal zamandan önce kazanılabilir ( örneğin müsabıklardan biri her üç bölümde ippon puanlarına ulaşırsa)

 

DUO SYSTEM

Duo sistemi

The JJIF-DuoSystem is aimed at presentingthedefence (bytheirchoice) of onecontestantagainst a number of predeterminedattacksfrom a contestant of thesameteam. Onecouple (categoriesaremale/male, female/female, male/female in 4 differentagecategories) is actuallycompetingtoanothercouple.

JJIF – duo sistemin ( seçime göre ) amacı savunmayı göstermektir. Müsabıklardan biri aynı takımdaki diğerine karşı daha önceden kararlaştırılmış atakları yapar. Bir çift ( kategoriler erkek/erkek, kadın/kadın, erkek/ kadın ve 4 farklı yaş kategorilerindedir) genel olarak diğer çiftlerle yarışır.

Theattacksaredividedinto 4 series of 5 attackseach:

Ataklar 4 seri ve 5 ataktır.

A. Grippingattacks : tutma atakları

B. Embracingandnecklockattacks .kucaklama ve boyun kilit atakları

C. Punches, strikesandkickingattacks : yumruklar, vuruşlar ve tekme atakları

D. Weaponattacks : silah atakları

Everyattackmust be preparedbyonepre-attacksuch as pushing, atemi, pulling.

When on the mat therefereeshowsthenumber of threeattacksfrom

Tüm ataklar bir ön atakla hazırlanmalıdır örneğin itme, atemi, çekme.

Hakem minderde bu atakların 3 ünü gösterir

Criteria of judging - thejuryshalllookforandjudgethefollowing:

Değerlendirme ve karar – jüri karar için aşağıdakilere bakar

1. Powerfulattack : kuvvetli atak

2. Reality : gerçekçilik

3. Control : kontrol

4. Effectiveness: etkililik

5. Attitude: davranış

6. Speed : hız

7. Variety: çeşitlilik

Theoverallscoreshouldgivemoreimportancetotheattack, andtothefirstpartof thedefence. Atemismust be powerful, withgoodcontrolandgiven in a naturalwayconsideringpossiblefollowup. Throwsandtake-downsshallincludebreakingtheopponentsbalanceand be efficient. Locksandstrangulationsmust be showntothejury in a veryobviousandcorrectway, withtappingbyUke.

Toplam skor savunmanın ilk kısmında atağa önem verilmelidir. Atemiler güçlü olmalıdır, iyi kontrol ve doğal şekilde yapılmalıdır. Savurma ve atmalar rakibin dengesini bozmak için etkili olmalıdır. Kilit ve boğmalar jüriye gerçekçi ve doğru şekilde gösterilmelidir, Ukenin pes etmesiyle.

Boththeattackandthedefenceshall be executed in a technicalandrealisticway.

Hem atak hem de savunma teknik ve gerçekçi bir şekilde sergilenmelidir

A jury of fivereferees is scoringeachseries of threeattackswithpointsfrom 0 to 10, withhalfpoints. Thehighestandthelowest of pointsaretakenaway. At theandthecouplereceivedmorepoints in allfourseries is thewinningone.

5 hakemden oluşan jüri 3 atağın her serisini 1 den 10 a kadar yarım puanlarla puanlandırır.

En yüksek ve en düşük puanlar çıkarılır. En sonunda 4 seriden en yüksek puanları alan kazanan olur.

 

SELF DEFENCE

Yakın Savunma

The Self-DefenceDepartmentfortheArmy, thePoliceandthe Security Companiesto JJIF (theJu-Jitsu International Federation), aimstoassisttheeducation of theofficersfromthelaw-enforcementbodies; one of theideas is tocarryoutchampionships.

Ordu, polis ve güvenlik şirketleri için JJIF nin yakın savunma bölümünün amacı yetklilileri ve kanun uygulayıcı bölümleri eğitmek ve fikirlerini şampiyonaya taşımaktır.

The “Security Self-Defence” Discipline, represents a demonstration of defenceagainstdifferenttypes of attacksbetweencompetitorsfromoneteam. Theattacksaredefinedandsystemized in 4 groups – eachoneconsisting of 4 attacks. Thecompetitorsarefreetochooseforthemselvesthedefencetechniqueto be used.

Güvenlik Yakın Savunma disiplini müsabıklar arasında farklı çeşitten ataklara karşı savunmayı gösterir. Ataklar her biri 4 atak içeren 4 grupta tanımlanır ve sistematize edilir. Müsabıklar savunma tekniklerini seçmekte serbesttirler.

 

OTHER WAYS TO COMPETE

Diğer müsabaka yolları

Nationalfederationsareencouragestocreateandpracticealsootherways on competitions on thenationallevel, not coveredwithinternationalrules. Theseareusuallycompetitionsoreventsforyoungercategories (i.e. technicalcompetitions as thefightingcompetitions, combinedwiththeju-jitsutechniquestheylearnwiththefirststeps on the mat etc.).                                                                                                                

 ... and of course, at theend – competitionandcompeting is not theonlywaywe do likeju-jitsu.

Milli federasyonlar milli seviyede müsabaka düzenlemede cesaretli olmalıdır. Milli seviye uluslararası kuralları kapsamaz ( gerisi geyik hikayeden işler jujitsu yapın sağlıklı olun  tekerinizedaş değmesin falan filan.

| uyesist: | kara | computer | rm me: | dil:tr | brw dil:en | uye: | ip:44.201.94.236 |yetki: , | duny: | kit: | ulk:80 | bolg: | il: | klp: | izle:ulke | dunya_iz:0 | kita_iz:0 | ulke_iz:80 | bolge_iz:0 | il_iz:0 | kulup_iz:0